מופע חדש מבית מיומנה - האבולוציה של הקצב.png
מאסאנמה.png
כתיבה ובימוי אודי גוטשלק.png

Масанма 

Зрелищное ритмичное и веселое шоу для всей семьи об одном дне из жизни древнего племени под названием «Масанма».
Племя открывшее ритм и, таким образом, ставшее первой группой в мире.